Vans - Sneakers - Size: 36
Vans - Sneakers - Size: 36
Vans - Sneakers - Size: 36
Vans - Sneakers - Size: 36
Vans - Sneakers - Size: 36
Vans - Sneakers - Size: 36
Vans - Sneakers - Size: 36
Vans - Sneakers - Size: 36
Vans - Sneakers - Size: 36
Vans - Sneakers - Size: 36

Vans - Sneakers - Size: 36

200,00 kr
  • 36

Indvendig længde: 23 cm

Size: 36

Stand: Velholdt