Fila - Slippers - Size: 36
Fila - Slippers - Size: 36
Fila - Slippers - Size: 36
Fila - Slippers - Size: 36
Fila - Slippers - Size: 36
Fila - Slippers - Size: 36
Fila - Slippers - Size: 36
Fila - Slippers - Size: 36
Fila - Slippers - Size: 36
Fila - Slippers - Size: 36

Fila - Slippers - Size: 36

100,00 kr
  • 36

Indvendig længde: 23 cm

Size: 36

Stand: Velholdt